logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
   minus Zasięg terytorialny
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
minus Statystyka w Urzędzie
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
plus Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy - 6.1.2 POKL
minus Projekt: "Program 30+"
plus PO WER
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV) RPOWP na lata 2014-2020 (2018r.)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
minus Informacja o wynikach naboru z dn. 06.09.2018
minus Informacja o wynikach naboru z dn. 26.09.2018
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY
minus Agencje pośrednictwa pracy
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Zakres Kompetencji > Zasięg terytorialny

Urząd Miejski                          15-950 Białystok                      ul. Słonimska 1

 bpm@city.bialystok.gov.pl
 www.city.bialystok.pl

  7329325
 sek.Prezydenta 7411125

 7414324

Urząd Miejski                         16-070 Choroszcz,                   ul. Dominikańska 2


 umchoroszcz@op.pl,
 www.CHOROSZCZ.pl


 (085)7191012,7193948,

 sekretariat 7191737

 (085)7191839

Urząd Miejski                         16-020 Czarna Białostocka,     ul. Traugutta 2

 umig_czarna@interia.pl ,
 www.czarnabialostocka.pl

  (085)7131340
 (085)7131349

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże 16-002 Dobrzyniewo Kościelne                                 ul. Białostocka 25

 kancelaria@dobrzyniewo.pl,
 www.dobrzyniewo.pl

  (085)7428155
 (085)7197147

Urząd Gminy                          16-040 Gródek,                        ul. Chodkiewiczów 2

 gmina_grodek@zetobi.com.pl,
 www.grodek.pl

 sekretariat (085)7180664
  (085)7180684

Urząd Gminy                          16-061 Juchnowiec Kościelny 15a

 sekretariat@juchnowiec.gm.pl,  www.juchnowiec.gmina.pl

 (085)7196666
  (085)7196564

Urząd Miejski                         18-100 Łapy,                            ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

 umlapy@wp.pl,
 www.lapy.podlaskie.pl

  (085)c.7152251,
 sekretariat 7152749

 (085)7152256

Urząd Gminy                           16-050 Michałowo,                  ul. Wąska 1

 ugmich@michalowo.ug.gov.pl,
 www.michalowo.ug.gov.pl

  (085)7131774, 7131773
 (085)7131775

Urząd Gminy                          18-112 Poświętne 21

 poswietne@data.pl ,
 www.ugposwietne.bip.podlaskie.pl

 (085)6501314
 (085)6501183

Urząd Miejski                         16-030 Supraśl,                        ul. Piłsudskiego 58

 um@suprasl.pl,
 www.suprasl.pl

  (085)7183165
 (085)7183539, 7131500

Urząd Miejski                         18-105 Suraż,                           ul. 11-go Listopada 16

 umsuraz@zetobi.com.pl

  (085)6503185
 (
085)6503184

Urząd Gminy                          18-106 Turośń Kościelna,                                 ul. Białostocka 5

 turosn_koscielna@zgwrp.org.pl

 (085)6505224

Urząd Miejski                         16-080 Tykocin,                       ul. Złota 2

 um1_tykocin@zetobi.com.pl
 www.regioset.pl/tykocin

  (085)7181627,
 sekretariat 7187508

 (085)7181627

Urząd Miejski                         16-010 Wasilków,                    ul. Białostocka 7

 burmistrz@um.wasilkow.pl,
 www.wasilkow.pl

  (085)7185233
 (085)7185700

Urząd Miejski                         16-060 Zabłudów,                    ul. Rynek 8

 umgzab@im.csk.pl,
 www.umzabludow.bip.podlaskie.pl

 (085)7188100,7188122, 7188189

Urząd Gminy                          16-075 Zawady,                                     ul. Pl. Wolności 12

 zawady16075@poczta.onet.pl,
 www.ugzawady.bip.podlaskie.pl

 (086)2700011 wew.16

Ilość odwiedzin: 9086
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2003-06-21 13:13:32
Data udostępnienia informacji: 2003-06-21 13:13:32
Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-28 13:34:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner