logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Załączniki do pobrania: 2005-05-06 14:32:45 - Sytuacja na Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku (431.00 kB)
2005-09-06 12:18:05 - Informacja o sytuacji na Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I półroczu 2005 roku (264.37 kB)
2005-11-10 11:48:56 - Rynek Pracy za okres od stycznia do września 2005 roku (285.95 kB)
2006-02-07 13:08:01 - Informacja o sytuacji na rynku pracy w PUP w Białymstoku w 2005 roku (337.90 kB)
2006-05-16 11:03:15 - Informacja o sytuacji na Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I kwartale 2006 roku (256.57 kB)
2007-03-20 12:22:23 - Informacja o sytuacji na Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2006r. (280.96 kB)
2007-05-10 09:56:49 - Informacja o sytuacji na Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I kwartale 2007r. (212.05 kB)
2007-07-31 13:26:38 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I półroczu 2007r. (0.00 B)
2007-11-07 13:38:07 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w okresie 01.01.-30.09.2007r (324.85 kB)
2008-02-13 12:26:52 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2007r. (355.83 kB)
2008-05-27 12:01:03 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku za I kwartał 2008 roku. (241.21 kB)
2008-08-28 10:49:06 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku za I półrocze 2008 roku (343.13 kB)
2008-11-18 13:25:14 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w okresie 01.01.2008r. – 30.09.2008r (241.21 kB)
2009-03-03 12:54:53 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2008r. (665.36 kB)
2009-05-20 09:25:17 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I kwartale 2009r. (625.54 kB)
2009-08-10 12:54:59 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I półroczu 2009r. (653.58 kB)
2009-11-30 14:24:18 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w okresie 01.01.2009r. - 30.09.2009r. (667.36 kB)
2010-02-11 12:25:48 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2009r. (687.80 kB)
2010-05-20 09:40:53 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I kwartale 2010r. (620.22 kB)
2010-08-19 14:48:18 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I półroczu 2010r. (705.46 kB)
2010-11-24 11:26:07 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w okresie 01.01.- 30.09.2010 r. (705.46 kB)
2011-02-24 13:16:32 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2010 r. (764.29 kB)
2011-05-18 14:24:37 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I kwartale 2011r. (611.45 kB)
2011-10-20 11:09:09 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I półroczu 2011r. (996.27 kB)
2011-11-07 14:30:55 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w okresie od stycznia do września 2011 r. (805.55 kB)
2012-02-28 10:40:14 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2011 r. (833.59 kB)
2012-05-10 14:40:14 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I kwartale 2012 r. (761.55 kB)
2013-11-14 12:46:50 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I półroczu 2012r (677.45 kB)
2013-11-14 12:48:11 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w okresie od stycznia do września 2012r. (649.64 kB)
2013-11-14 12:49:53 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2012 roku (695.62 kB)
2013-11-14 12:51:20 - Informacja o sytuacji na rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w I kwartale 2013r (606.55 kB)

Ilość odwiedzin: 37894

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner