logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
minus Statystyka w Urzędzie
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
minus Regulamin naboru
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
 PROJEKTY Z EFS
plus Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy - 6.1.2 POKL
minus Rozwój – Praca – Odpowiedzialność RPOWP na lata 2014-2020 (2016/2017 r.)
plus PO WER
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (III) RPOWP na lata 2014-2020 (2017r.)
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
minus Refundacje
   minus Prace Interwencyjne
   minus Roboty Publiczne
   minus Program Aktywizacja i Integracja w 2015 roku - Białystok
   minus Prace społecznie użyteczne
   minus Refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
   minus Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
   minus Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - pierwsza praca
   minus Składki na ubezpieczenie społeczne członków spółdzielni socjalnej
   minus Zatrudnienie wspierane
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY
minus Agencje pośrednictwa pracy
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


W dniu 03.06.2015r. Komisja Konkursowa do zaopiniowania ofert na realizację zadania dotyczącego organizacji i przeprowadzenia działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących miasto Białystok w ramach „Programu Aktywizacja i Integracja w 2015 roku – Białystok" przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonych ofert.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku Zarządzeniem Nr 15/2015 z dnia 5 czerwca 2015r. wskazała Zleceniobiorcę, z którym zostanie podpisana umowa.

Ilość odwiedzin: 818
Nazwa dokumentu: Program Aktywizacja i Integracja w 2015 roku - Białystok
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Baranowska
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Baranowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2015-05-08 11:41:11
Data udostępnienia informacji: 2015-05-08 11:41:11
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-08 13:04:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner