logo
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
   minus Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz mycie okien w PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
   minus Rozbudowa istniejącego systemu kolejkowego oraz systemu informacji multimedialnych funkcjonujących w siedzibie PUP w Białymstoku
   minus Informacja o wyborze oferty na rozbudowę istniejącego systemu kolejkowego oraz systemu informacji multimedialnych funkcjonujących w siedzibie PUP w Białymstoku
   minus Informacja o wyborze oferty na "Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz mycie okien w PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach"
   minus POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE
      minus 2017 rok
         minus Informacja dot. postępowania na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby PUP w Białymstoku"
         minus Informacja dot. postępowania na "Dostawa, montaż oraz instalacja i uruchomienie systemu antynapadowego oraz jego monitorowanie na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku."
         minus Zapytanie i odpowiedź do ogłoszenia
         minus Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa, montaż oraz instalacja i uruchomienie systemu antynapadowego oraz jego monitorowanie na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
         minus Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby PUP w Białymstoku"
         minus Ogłoszenie o zamówieniu dostawy. Przedmiot zamówienia:Fabrycznie nowy samochód osobowy na potrzeby PUP w Białymstoku"
         minus Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia:Fabrycznie nowy samochód osobowy na potrzeby PUP w Białymstoku
         minus Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa, montaż oraz instalacja i uruchomienie systemu antynapadowego oraz jego monitorowanie na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
         minus Informacja o wyborze oferty: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby PUP w Białymstoku”.
         minus Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby PUP w Białymstoku
         minus Informacja o wyborze oferty na Demontaż uszkodzonego klimatyzatora oraz dostawę i montaż nowego klimatyzatora
         plus Ogłoszenie o zamówieniu: Demontaż uszkodzonego klimatyzatora oraz dostawa nowego na potrzeby serwerowni PUP Białystok.
         minus Informacja o wyborze oferty na wykonanie dostawę i montaż metalowych regałów jezdnych oraz stacjonarnych na potrzeby archiwum zakładowego PUP w Białymstoku.
         minus Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostawę i montaż metalowych regałów jezdnych oraz stacjonarnych na potrzeby archiwum zakładowego PUP w Białymstoku
         minus Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz usługa projektów graficznych.
         minus Informacja o wyborze oferty na: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz usługa projektów graficznych.
         minus Informacja o wyborze oferty na dostawę wkładów barwiących, drukujących i powielaczy.
         minus Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wkładów barwiących, drukujących i powielaczy z dn. 31 stycznia 2017 r.
         minus Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę wkładów barwiących, drukujących i powielaczy.
         minus Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa wkładów barwiących, drukujących i powielaczy.
         minus Informacja o wyborze oferty na dostawę artykułów biurowych, papierniczych i papieru kserograficznego.
         minus Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa artykułów biurowych i papierniczych.
      plus 2016 rok
      plus 2015 rok
      plus Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez PUP w Białymstoku oraz mycie okien w PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
      minus Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby PUP w Białymstoku.
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


: 2017-02-09 10:42:47 - Informacja o wyborze oferty (386.20 kB)

: Informacja o wyborze oferty na dostawę wkładów barwiących, drukujących i powielaczy.
: Małgorzata Miklaszewska
: Małgorzata Miklaszewska
: Tomasz Krysiuk
: 2017-02-09 10:41:12
: 2017-02-09 10:41:12
: 2017-02-14 14:31:34

...

corner   corner