logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Sprzedaż zbędnych składników majątku
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 DOSTĘPNOŚĆ
plus Dostępność
minus Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
minus Wniosek o dostępność architektoniczną i komunikacyjną
minus Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
minus Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)
 NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
plus Nabory w 2020 roku
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy.
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Zatrudnianie Cudzoziemców
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
minus Świadczenia
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus PLAN POSTĘPOWAŃ
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 tys. zł
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole w 2018 roku
minus Kontrole w 2019 roku
minus Kontrole w 2020 roku
minus Kontrole w 2021 roku
minus Kontrole w 2022 roku
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uwaga!

Od 24 kwietnia 2023 roku obecna strona http://pup.bialystok.sisco.info/ jest stroną archiwalną BIP.

Wszystkie aktualne informacje Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku znajdują się pod adresem: https://pupbialystok.bip.gov.pl/.

 
 

Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku
15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1

 

bibi@praca.gov.pl

www.bialystok.praca.gov.pl

www.bip.gov.pl/index.asp

 

Wszelkie informacje dotyczące obecnej sytuacji i pracy Urzędu, znajdują się na stronie : www.bialystok.praca.gov.pl .

 

Dział, stanowisko

Nr telefonu

Dyrektor Urzędu

85 747 38 56

Zastępca Dyrektora
ds. Rynku Pracy

85 747 38 56

Zastępca Dyrektora
ds. Organizacji i Ewidencji

85 747 38 56

SEKRETARIAT

     85 747 38 56     
fax 85 747 38 61

Centrala

85 74738 00

KANCELARIA

85 747 38 57

Dział Świadczeń

85 747 38 38
fax 85 747 38 63

Rejestracja (Dział Ewidencji)

85 747 38 46

Dział Finansowo – Księgowy

85 747 38 05

Dział Promocji i Marketingu

85 747 38 62

Dział Organizacyjny

85 747 38 50

Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia

85 747 38 21

Inspektor Ochrony Danych

85 747 38 24

Stanowisko ds. Kontroli
i Monitoringu

85 747 38 33

 Centrum Aktywizacji Zawodowej 

Dział Pośrednictwa Pracy
i Poradnictwa Zawodowego

85 747 38 04

Dział Rozwoju Zawodowego

85 747 38 19

Dział Programów Rynku Pracy

85 747 38 07

Dział Zatrudniania Cudzoziemców

85 747 38 76
85 747 38 79

Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

85 747 38 55

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że

KANCELARIA
tel. 85 747-38-57

przyjmuje interesantów w pokoju nr 1 (parter),
w godzinach pracy Urzędu w sprawach dotycząych:

  • wydawania interesantom urzędowych druków i formularzy,
  • przyjmowania składanych w Urzędzie pism (wniosków,podań itp.).

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że
udziela odpowiedzi na korespondencję jeżeli zawiera ona

  • Imię, Nazwisko
  • adres nadawcy
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję nie spełniającą powyższych wymogów
Urząd nie udziela odpowiedzi.

corner   corner