logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Sprzedaż zbędnych składników majątku
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
minus Deklaracja dostępności
minus Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
minus Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)
 NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
plus Nabory w 2020 roku
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 tys. zł
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 
Powiatowy Urząd Pracy
w Białymstoku
15-365 Białystok, ul. Pogodna 63/1

 

bibi@praca.gov.pl

 
Wszelkie informacje dotyczące obecnej sytuacji i pracy Urzędu, znajdują się na stronie : www.bialystok.praca.gov.pl .
 

Dział, stanowisko

Nr telefonu

Dyrektor Urzędu

85 747 38 56

 SEKRETARIAT

     85 747 38 56     
fax 85 747 38 61

Centrala

85 74738 00

Stanowisko ds. Informacji

85 747 38 57

Dział Świadczeń

85 747 38 38
fax 85 747 38 63

Rejestracja (Dział Ewidencji)

85 747 38 46

Dział Finansowo – Księgowy

85 747 38 05

Dział Organizacji i Kadr

85 747 38 50

85 747 38 51

 Centrum Aktywizacji Zawodowej 

Dział Pośrednictwa Pracy
i Poradnictwa Zawodowego

85 747 38 18

Dział Szkoleń

85 747 38 19

Dział Instrumentów Rynku Pracy

85 747 38 07

Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

85 747 38 55

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że

STANOWISKO DS. INFORMACJI
tel. 85 747-38-57

przyjmuje interesantów w pokoju nr 1 (parter),
w godzinach pracy Urzędu w sprawach dotyczących:

  • kompleksowej informacji z zakresu funkcjonowania Urzędu Pracy,
  • wydawania interesantom urzędowych druków i formularzy oraz udzielania stosownych informacji i wyjaśnień,
  • przyjmowania składanych w Urzędzie pism(wniosków,podań itp.),
  • wydawania dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie terminami(lub uzgodnieniami)

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że
udziela odpowiedzi na korespondencję jeżeli zawiera ona

  • Imię, Nazwisko
  • adres nadawcy
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję nie spełniającą powyższych wymogów
Urząd nie udziela odpowiedzi.

corner   corner