logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Sprzedaż zbędnych składników majątku
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 DOSTĘPNOŚĆ
plus Dostępność
minus Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
minus Wniosek o dostępność architektoniczną i komunikacyjną
minus Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
minus Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)
 NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
plus Nabory w 2020 roku
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy.
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Zatrudnianie Cudzoziemców
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
minus Świadczenia
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus PLAN POSTĘPOWAŃ
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 tys. zł
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole w 2018 roku
minus Kontrole w 2019 roku
minus Kontrole w 2020 roku
minus Kontrole w 2021 roku
minus Kontrole w 2022 roku
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Mapa strony:

POWIATOWY URZĄD PRACY
   Dane podstawowe
      Dyrektor Urzędu
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
      Godziny urzędowania
   Zakres Kompetencji
   Regulamin Organizacyjny Urzędu
   Majątek Urzędu
   Sprawozdanie finansowe Urzędu
   Ochrona Danych Osobowych
   Sprzedaż zbędnych składników majątku

FILIA PUP W ŁAPACH
   Dane podstawowe
   Struktura organizacyjna

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
   Centrum Aktywizacji Zawodowej

DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
   Dziennik Ustaw
   Monitor Polski

AKTUALNOŚCI
   Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
      2022
      2021
      2020
      2019
      2018
      2017
      2016
      2015
      2014
      2013
      2012
      2011
      2010
      2009
      2008

DOSTĘPNOŚĆ
   Dostępność
      Tekst odczytywany maszynowo
      Tekst łatwy do czytania
   Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
   Wniosek o dostępność architektoniczną i komunikacyjną
   Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
   Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

PROJEKTY Z EFS
   Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
   Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)

NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
   Nabory w 2020 roku
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
      INFORMACJA w sprawie ogłoszonego w dniu 10.03.2020 r. naboru na stanowisko Radca Prawny
      INFORMACJA o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w PUP w Białymstoku
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
      Informacja o wynikach naboru z dnia 30-06-2020
      Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
      Informacja o wynikach wyboru na stanowisko Radca Prawny z dnia 2020-08-06
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
      Informacja o wynikach naboru
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
      Informacja o wynikach naboru
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy.
      Informacja o wynikach naboru
      Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
      Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego
      Informacja o wynikach naboru

ŚRODKI PFRON
   Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PRACODAWCA W URZĘDZIE
   Pośrednictwo Pracy
      Zwolnienia Grupowe
   Zatrudnianie Cudzoziemców
   PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
   Refundacje
      Prace Interwencyjne
      Roboty Publiczne
      Refundacja podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
   Staż

BEZROBOTNY W URZĘDZIE
   Informacja i Rejestracja
   Świadczenia
   Poradnictwo Zawodowe
   Pośrednictwo Pracy
   Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
   Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
   Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
      Bon stażowy
      Bon na zasiedlenie
      Bon szkoleniowy
   Zaświadczenia-Kapitał początkowy

EURES
   Sieć Eures

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   USŁUGI SZKOLENIOWE
      Zapytanie ofertowe nr DO.26.6.3.7.2022 na przeprowadzenie szkolenia "Pracownik kancelaryjny"
         Ogłoszenie wyników postępowania do zapytania ofertowego nr DO.26.6.3.7.2022 na przeprowadzenie szkolenia 10.11.2022
         Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty w postępowaniu do zapytania ofertowego nr DO.26.6.3.7.2022 na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik kancelaryjny”
         Ogłoszenie wyników postępowania do zapytania ofertowego nr DO.26.6.3.7.2022 na przeprowadzenie szkolenia „Pracownik kancelaryjny”
      Zapytanie ofertowe nr DO.26.6.3.8.2022 na przeprowadzenie szkolenia "Spawanie"
         Ogłoszenie wyników postępowania do zapytania ofertowego nr DO.26.6.3.8.2022 na przeprowadzenie szkolenia „Spawanie”
      Zapytanie ofertowe nr DO.26.6.2.5.2022 na przeprowadzenie szkolenia "Prowadzenie sklepu internetowego"
         Ogłoszenie wyników postępowania nr DO.26.6.2.5.2022 na przeprowadzenie szkolenia "Prowadzenie sklepu internetowego"
      Zapytanie ofertowe nr DO.26.6.2.4.2022 na przeprowadzenie szkolenia "Pracownik magazynu z logistyką"
         Ogłoszenie wyników postępowania nr DO.26.6.2.4.2022 na przeprowadzenie szkolenia "Pracownik magazynu z logistyką"
      POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE
         Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych luty 2014 styczeń2015
            Ogłoszenie wyniku przetargu
            Ogłoszenie wyniku przetargu dla części 2 - 6
         Przetarg na przeprowadzenie szkoleń w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w okresie wrzesień 2014r. - sierpień 2016r.
            Ogłoszenie wyników przetargu
         Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych
         Ogłoszenie wyników postępowania CZS.341102014
         Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych kwiecień 2015 r. - sierpień 2015 r.
            Wyjaśnienie do SIWZ 1́15
            Ogłoszenie wyników przetargu na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
            Ogłoszenie wyników przetargu CS.341/1/2015
         Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w okresie wrzesień 2015r. - listopad 2015r.
            Zapytanie i odpowiedź dot. przetargu
            Zapytanie i odpowiedź dot. przetargu cz. 2
         Ogłoszenie wyników przetargu na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych
         Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w okresie: kwiecień 2016 r. - listopad 2016 r.
            Ogłoszenie o zmianie w SIWZ
            Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
            Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1.16 II i III
            Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1.16 IV
         Ogłoszenie wyników przetargu na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych 1.16 cz. 1, 10, 11
         Ogłoszenie wyników przetargu na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych 1.16 cz.2,3,4,12,13,14,15
         Ogłoszenie wyników przetargu na przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych 1.16 cz. 5, 6, 7, 8, 9
         Zaproszenie do składania ofert: dot. szkolenia „AutoCAD i SolidWorks z kosztorysowaniem"
         Zaproszenie do składania ofert: dot. szkolenia „Spawanie metodą MAG"
         Ogłoszenie o wynikach postępowania na przeprowadzenie szkolenia "AutoCAD i SolidWorks z kosztorysowaniem"
         Ogłoszenie wyników postępowania na przeprowadzenie szkolenia "Spawanie metodą MAG"
         Informacja o unieważnieniu postępowania na przeprowadzenie szkolenia "Spawanie metodą MAG"
         Zaproszenie do składania ofert na szkolenie Spawanie metodą MAG 135 3.17
         Ogłoszenie wyników postępowania na przeprowadzenie szkolenia "Spawanie metodą MAG" 3.17
         Zapytanie ofertowe nr DO.26.6.3.5.2022 na przeprowadzenie szkolenia "Język polski dla obywateli Ukrainy"
            Ogłoszenie wyników postępowania do zapytania ofertowego nr DO.26.6.3.4.2022 na przeprowadzenie szkolenia „Język polski dla obywateli Ukrainy”.
         Zapytanie ofertowe nr DO.26.6.3.6.2022 na przeprowadzenie szkolenia "Kucharz"
            Ogłoszenie wyników postępowania do zapytania ofertowego nr DO.26.6.3.6.2022 na przeprowadzenie szkolenia „Kucharz”.
         Zapytanie ofertowe nr DO.26.6.2.2.2022 na przeprowadzenie szkolenia "Cukiernik z egzaminem czeladniczym"
         Zapytanie ofertowe nr DO.26.6.3.4.2022 na przeprowadzenie szkolenia kierowcy samochodu ciężarowego.
            Ogłoszenie wyników postępowania
         Zapytanie ofertowe nr DO.26.6.2.1.2022 na przeprowadzenie szkolenia „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych i gazowych - z uprawnieniami dozorowymi”
            Ogłoszenie wyników postępowania na przeprowadzenie szkolenia
         Zapytanie ofertowe nr DO.26.6.3.2.2022 na przeprowadzenie szkolenia „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”
            Ogłoszenie wyników postępowania na przeprowadzenie szkolenia
         Zapytanie ofertowe nr DO.26.6.3.1.2022 na przeprowadzenie na operatora maszyn do robót ziemnych (w specjalnościach: operator koparek jednonaczyniowych kl. III, operator koparkoładowarek lub operator ł
            Ogłoszenie wyników postępowania na przeprowadzenie szkolenia
   USŁUGI SPOŁECZNE
      Ogłoszenie o zamówieniu Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i Filii PUP w Łapach w okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2023 r.
         Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
         Informacja z otwarcia ofert
         Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
         Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
      POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE
         2017
            OGŁOSZENIE o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
               Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia znak DO.26.4.2.2017
               Informacja z otwarcia ofert
               Informacja o udzieleniu zamówienia
         2018
            OGŁOSZENIE o zamówieniu na świadczenie usługi przeprowadzenia badań lekarskich pracowników PUP w Białymstoku oraz badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych PUP w Białym
            Protokół z otwarcia ofert
         2019
            OGŁOSZENIE o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i Filii PUP w Łapach.
               Odpowiedzi na zapytania wykonawcy
               Informacja z otwarcia ofert
               Informacja o udzieleniu zamówienia
         2020
            Badania lekarskie pracowników oraz badania lek. osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP Białystok.
               Informacja z otwarcia ofert
               Informacja o udzieleniu zamówienia
   POZOSTAŁE USŁUGI
      POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE
         2014
            Wykonanie i dostawa materiałow promocyjnych ora usługa projektów graficznych do projektu wspólne działanie jeden projekt oraz na potrzeby CAZ przy PUP w Białymstoku
               Odpowiedż na zapytanie do przetargu na materiały promocyjne
               Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               Ogłoszenie wyniku przetargu
               Wybór nowego wykonawcy
            Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług pocztowych na potrzeby PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
            Rozstrzygnięcie przetargu na Świadczenie usług pocztowych na potrzeby PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
         2015
            Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług pocztowych na potrzeby PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
               Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
            Rozstrzygnięcie przetargu na Świadczenie usług pocztowych na potrzeby PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
            (Unieważniony)Przetarg nieograniczony na Badania lekarskie pracowników PUP w Białymstoku oraz badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Białymstoku.
               Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
               Informacja o unieważnieniu przetargu
         2016
            Przetarg nieograniczony na Badania lekarskie pracowników PUP w Białymstoku oraz badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Białymstoku.
               Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
            Ogłoszenie wyników przetargu na świadczenie usługi przeprowadzenia badań lekarskich
         2017
            Przetarg nieograniczony na Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz mycie okien w PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach.
               Informacja z otwarcia ofert
               Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania.
         2018
            OGŁOSZENIE o zamówieniu dostaw: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz usługa projektów graficznych.
            INFORMACJA o wyborze oferty na przeprowadzenie badań lekarskich.
         2019
            Przetarg nieograniczony na sprzątanie powierzchni użytkowanych przez PUP w Białymstoku oraz mycie okien w PUP w Białymstoku i w Filii PUP w Łapach.
               Odpowiedzi na pytania Wykonawcy
               Informacja o wykonawcach którzy złożyli ofertę
               Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o złożonych ofertach.
         2020
            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez PUP w Białymstok i w Filii PUP w Łapach.
               Odpowiedzi na pytania
               Odpowiedzi na pytania2
               Informacja o wykonawcach którzy złożyli oferty.
               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o złożonych ofertach.
   DOSTAWY
      POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE
         2014
            Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
            Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego
            Ogłoszenie o wyniku przetargu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
            Przetarg nieograniczony na rozbudowę systemu kolejkowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku
            Ogłoszenie wyniku przetargu na rozbudowę systemu kolejkowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku
         2020
            Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.
               Informacja z otwarcia ofert
               Odpowiedzi na pytania
               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o złożonych ofertach”.
   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 tys. zł
      POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE
         2022 rok
            OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę artykułów biurowych i papierniczych.
               Informacja o udzieleniu zamówienia
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie klimatyzatorów w Filii PUP w Łapach.
               Informacja dotycząca wyboru oferty
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania.
               Informacja o udzieleniu zamówienia
               Odpowiedź na pytania
               Odpowiedź na zapytanie-2022-03-30
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów biurowych, papierniczych i papieru kserograficznego.
               Informacja o udzieleniu zamówienia
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż metalowych szaf biurowych.
               Informacja o udzieleniu zamówienia
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę bębnów i tonerów do drukarek, tonerów do kopiarek i powielaczy do risografu.
               Informacja o udzieleniu zamówienia
               Informacja o wydłużeniu czasu składania ofert
         2021 rok
            OGŁOSZENIE wyników postępowania na przeprowadzenie szkoleń na operatora do robót ziemnych
            OGŁOSZENIE wyników postępowania na przeprowadzenie „Szkolenia kierowcy samochodu ciężarowego”
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
               Informacja o udzieleniu zamówienia
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę bębnów do drukarek, powielaczy do riso oraz wkładów barwiących i drukujących do drukarek i kopiarek.
               Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia o zamówieniu
               Informacja o wyborze oferty
            Remont pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku.
               Informacja o udzieleniu zamówienia.
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu informatycznego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych.
               Informacja o zmianie w udzieleniu zamówienia
               Informacja o udzieleniu zamówienia.
               Odpowiedż na zapytanie do ogłoszenia o zamówieniu.
            OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę artykułów biurowych i papierniczych.
               Informacja o unieważnieniu postępowania dot. dostawy artykułów biurowych i papierniczych.
            OGŁOSZENIE o zamówieniu na dostawę mebli biurowych.
               Informacja o udzieleniu zamówienia
            OGŁOSZENIE o zamówieniu na Wdrożenie elektronicznego systemu zabezpieczeń serwerowni zapasowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku.
               Informacja o wyborze oferty
            OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługę Ochrony osób i mienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku.
               Informacja o wyborze oferty
         2020 rok
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wkładów barwiących, drukujących do drukarek i kopiarek, bębnów do drukarek oraz powielaczy
               Informacja o wyborze oferty na dostawę wkładów barwiących, drukujących do drukarek i kopiarek, bębnów do drukarek oraz powielaczy.
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę laptopów z oprogramowaniem.
               Informacja o wyborze oferty.
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę bonów towarowych w formie papierowej.
               Informacja o wyborze oferty
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy wkładów (tonerów) barwiących i drukujących , bębnów do drukarek oraz powielaczy do RISO
               Informacja o wyborze oferty
            Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Samochód osobowy z napędem elektrycznym (100%) na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
               Odpowiedzi na pytania
               Informacja o wpłynięciu oferty
               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH, SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO.
               Informacja o wyborze oferty
         2018 rok
            Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez PUP w Białymstoku oraz mycie okien w PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
               Informacja o wyborze oferty
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby PUP w Białymstoku.
            Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz mycie okien w PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach
            Rozbudowa istniejącego systemu kolejkowego oraz systemu informacji multimedialnych funkcjonujących w siedzibie PUP w Białymstoku
            Informacja o wyborze oferty na rozbudowę istniejącego systemu kolejkowego oraz systemu informacji multimedialnych funkcjonujących w siedzibie PUP w Białymstoku
            Informacja o wyborze oferty na "Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz mycie okien w PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach"
         2019 rok
            Ogłoszenie o zamówieniu dot. klimatyzatorów
               Odpowiedź na pytanie dot. klimatyzatorów
               Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
            Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę systemu klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku
            Ogłoszenie o wynikach na rozbudowę systemu klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oprogramowania i licencji (ponowne)
               Unieważnienie postępowania na dostawę oprogramowania i licencji
               Zapytanie ofertowe i odpowiedź
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę licencji i oprogramowania.
               Informacja o wyborze oferty
               Odpowiedzi na zapytania do Ogłoszenia na dostawę oprogramowania i licencje
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu informatycznego
               Informacja o wyborze oferty na dostawę sprzętu informatycznego
               Informacja o unieważnieniu I części postępowania na dostawę sprzętu informatycznego
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oprogramowania i licencji
               Informacja o wyborze oferty na dostawę oprogramowania i licencji
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę licencji
               Informacja o wyborze oferty na dostawę oprogramowania i licencji
            Ogłoszenie o zamówieniu na wdrożenie systemu jednokrotnej autoryzacji
               Informacja o wyborze oferty
         2017 rok
            Informacja dot. postępowania na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby PUP w Białymstoku"
            Informacja dot. postępowania na "Dostawa, montaż oraz instalacja i uruchomienie systemu antynapadowego oraz jego monitorowanie na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku."
            Zapytanie i odpowiedź do ogłoszenia
            Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa, montaż oraz instalacja i uruchomienie systemu antynapadowego oraz jego monitorowanie na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
            Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby PUP w Białymstoku"
            Ogłoszenie o zamówieniu dostawy. Przedmiot zamówienia:Fabrycznie nowy samochód osobowy na potrzeby PUP w Białymstoku"
            Ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiot zamówienia:Fabrycznie nowy samochód osobowy na potrzeby PUP w Białymstoku
            Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa, montaż oraz instalacja i uruchomienie systemu antynapadowego oraz jego monitorowanie na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
            Informacja o wyborze oferty: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby PUP w Białymstoku”.
            Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby PUP w Białymstoku
            Informacja o wyborze oferty na Demontaż uszkodzonego klimatyzatora oraz dostawę i montaż nowego klimatyzatora
            Ogłoszenie o zamówieniu: Demontaż uszkodzonego klimatyzatora oraz dostawa nowego na potrzeby serwerowni PUP Białystok.
               Odpowiedzi na pytania do Ogłoszenia o zamówieniu
            Informacja o wyborze oferty na wykonanie dostawę i montaż metalowych regałów jezdnych oraz stacjonarnych na potrzeby archiwum zakładowego PUP w Białymstoku.
            Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dostawę i montaż metalowych regałów jezdnych oraz stacjonarnych na potrzeby archiwum zakładowego PUP w Białymstoku
            Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz usługa projektów graficznych.
            Informacja o wyborze oferty na: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz usługa projektów graficznych.
            Informacja o wyborze oferty na dostawę wkładów barwiących, drukujących i powielaczy.
            Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wkładów barwiących, drukujących i powielaczy z dn. 31 stycznia 2017 r.
            Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę wkładów barwiących, drukujących i powielaczy.
            Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa wkładów barwiących, drukujących i powielaczy.
            Informacja o wyborze oferty na dostawę artykułów biurowych, papierniczych i papieru kserograficznego.
            Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa artykułów biurowych i papierniczych.
         2016 rok
            Informacja o wyborze oferty Serwis sprzętu informatycznego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
            Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Serwis sprzętu informatycznego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
            Informacja o wyborze oferty Serwis sprzętu biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
            Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Serwis sprzętu biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
            Informacja o wyborze oferty Sprzątanie pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
            Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Sprzątanie pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
            Informacja o wyborze oferty: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby PUP w Białymstoku
            Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby PUP w Białymstoku
            Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz usługę wykonania projektów graficznych
            Ogłoszenie o zamówieniu: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych oraz usługa projektów graficznych.
            Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa artykułów biurowych i papierniczych.
            Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa wkładów barwiących, drukujących i powielaczy.
         2015 rok
            Usługa sprzątania pomieszczeń PUP w Białymstoku

OFERTY PRACY
   Oferty - PSZ

POMOC PUBLICZNA
   Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej

ZAŁATWIANIE SPRAW
   Załatwianie spraw

KONTROLE
   Kontrole w 2018 roku
   Kontrole w 2019 roku
   Kontrole w 2020 roku
   Kontrole w 2021 roku
   Kontrole w 2022 roku

REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
   Rejestry i Ewidencje
   Decyzje

INNE
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Informacje nieudostępnione

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner