logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Sprzedaż zbędnych składników majątku
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 DOSTĘPNOŚĆ
plus Dostępność
minus Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
minus Wniosek o dostępność architektoniczną i komunikacyjną
minus Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
minus Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)
 NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
plus Nabory w 2020 roku
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy.
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
plus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Zatrudnianie Cudzoziemców
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
minus Świadczenia
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus PLAN POSTĘPOWAŃ
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 tys. zł
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole w 2018 roku
minus Kontrole w 2019 roku
minus Kontrole w 2020 roku
minus Kontrole w 2021 roku
minus Kontrole w 2022 roku
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


BEZROBOTNY W URZĘDZIE > Poradnictwo Zawodowe

 PORADNICTWO ZAWODOWE

pok. 209 tel. 85 7473877, 85 7473872, 85 7473830, 85 7473829

pok. 310 (Sala Informacji Zawodowej) tel. (85) 7473847

Poradnictwo zawodowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku prowadzone jest przez doradców zawodowych zatrudnionych w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego.

Poradnictwo zawodowe - to proces, w którym doradca pomaga radzącemu się w lepszym zrozumieniu siebie w odniesieniu do środowiska pracy.

Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie porad indywidualnych i grupowych.

Z pomocy doradcy można skorzystać z własnej inicjatywy lub poprosić o skierowanie przez swojego doradcę klienta.

Działania doradcy mają na celu:

 • rozpoznanie zaistniałych trudności związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy
 • lepsze poznanie i zrozumienie samego siebie klienta (samopoznanie) oraz nabycie przez niego umiejętności w wyznaczaniu kierunku działania
 • pomoc osobom, które dokonały nieodpowiedniego wyboru zatrudnienia, poprzez przeanalizowanie posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych w odniesieniu do wymagań rynku pracy
 • przygotowanie do aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz analizowania oczekiwań pracodawców
 • pomoc osobom, które z różnych względów są zmuszone do zmiany dotąd posiadanych kwalifikacji w wyborze nowego zawodu
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy osób kończących edukację formalną

 

Doradcy zawodowi świadczą również usługi na rzecz pracodawców, które polegają na doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, a także we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

 

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 

 • DOSTĘPNOŚCI - z usług doradcy może skorzystać każda osoba bezrobotna zainteresowana poradą
 • DOBROWOLNOŚCI - korzystanie z usług doradczych nie może odbywać się w atmosferze przymusu
 • RÓWNOŚCI - doradca zawodowy nie dyskryminuje klienta  ze względu na jego płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową
 • SWOBODY WYBORU ZAWODU I MIEJSCA ZATRUDNIENIA
 • BEZPŁATNOŚCI
 • POUFNOŚCI I OCHRONY DANYCH 

Ilość odwiedzin: 36523
Nazwa dokumentu: Poradnictwo Zawodowe
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Krysiuk
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Krysiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2004-08-30 11:43:53
Data udostępnienia informacji: 2004-08-30 11:43:53
Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-07 10:54:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner