logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Sprzedaż zbędnych składników majątku
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
minus Deklaracja dostępności
minus Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
minus Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)
 NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
plus Nabory w 2020 roku
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 tys. zł
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


BEZROBOTNY W URZĘDZIE > Pośrednictwo Pracy

POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

Usługi pośrednictwa pracy świadczone są bezpłatnie

1. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy uzyskają u swojego doradcy klienta w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego lub w Dziale Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych pełną informację o propozycjach zatrudnienia będących aktualnie w dyspozycji Urzędu.

2. Bezrobotni, którzy spełniają wymogi określone przez pracodawcę w propozycji zatrudnienia mają możliwość otrzymania skierowania do pracy:

 • w ramach wolnych zgłoszeń,
 • na stanowiska subsydiowane.

Informację o aktualnych propozycjach zatrudnienia można uzyskać:

 1. na stronie internetowej Urzędu www.bialystok.praca.gov.pl 
 2. telefonicznie lub osobiście:
 • oferty pracy w zawodach administracyjno-biurowych - pokój 206 (II piętro),

 tel. 85 747 38 12, 85 747 38 75, 85 747 38 73 

 • oferty pracy w zawodach budowlanych - pokój 205 (II piętro),

 tel. 85 747 38 14, 85 747 38 44, 85 747 38 69 

 • oferty pracy w handlu, gastronomii, krawiectwie, usługach - pokój 209 (II piętro),

 tel. 85 747 38 17, 85 747 38 27, 85 747 38 67

 • oferty pracy w zawodach branży mechanicznej, elektrycznej - pokój 208 (II piętro),

tel. 85 747 38 20, 85 747 38 25, 85 747 38 11 

 • oferty pracy z wykształceniem średnim ogólnokształcącym - pokój 210 (II piętro),

tel. 85 747 38 29, 85 747 38 77, 85 747 38 72 

 • prace subsydiowane m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne, wyposażenie stanowiska pracy - pokój 204 (II piętro),

tel. 85 747 38 66 

 • oferty pracy dla osób niepełnosprawnych (Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych) - pokój 3 (parter) tel. 85 747 38 52 

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z póżn. zm.) bezrobotny obowiązany jest zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku

Ilość odwiedzin: 69058
Nazwa dokumentu: Pośrednictwo Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Tulkis
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Tulkis
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2008-04-24 09:19:34
Data udostępnienia informacji: 2008-04-24 09:19:34
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-17 10:09:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner