logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


BEZROBOTNY W URZĘDZIE > Pośrednictwo Pracy

POŚREDNICTWO PRACY

II piętro, pok. 211,

tel.85 747-38-18

tel.85 747-38-62

fax 85 732-00-02


 

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

USŁUGI POŚREDNICTWA PRACY ŚWIADCZONE SĄ BEZPŁATNIE

BEZROBOTNY W URZĘDZIE

1.Osoby bezrobotne i poszukujące pracy uzyskają u swojego doradcy klienta w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego lub w Dziale Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych pełną informację o propozycjach zatrudnienia będących aktualnie w dyspozycji urzędu.

2.Bezrobotni, którzy spełniają wymogi określone przez pracodawcę w propozycji zatrudnienia mają możliwość otrzymania skierowania do pracy:

- w ramach wolnych zgłoszeń,

- na stanowiska subsydiowane.

Informację o aktualnych propozycjach zatrudnienia oraz skierowania do pracy można uzyskać:

 • zawody administracyjno-biurowe,
  tel. 85 747-38-12  pokój 206 (II piętro),
 • zawody budowlane,
  tel. 85 747-38-14  pokój 205 (II piętro),
 • oferty pracy w handlu, gastronomii, zawodach krawieckich,
  tel. 85 747-38-17  pokój 209 (II piętro),
 • zawody branży mechanicznej, elektrycznej
  tel. 85 747-38-20  pokój 208 (II  piętro),
 • oferty pracy z wykształceniem średnim ogólnokształcącym
  tel. 85 747-38-29  pokój 210 (II  piętro),
 • prace subsydiowane m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne, wyposażenie stanowiska pracy
  tel. 85 747-38-66  pokój 204 (II  piętro),
 • oferty dla osób niepełnosprawnych (Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych)
  tel. 85 747-38-52  pokój 3 (parter)

3.Osoby bezrobotne informowane są o realizowanych przez Urząd innych formach aktywizacji (szkolenia, poradnictwo zawodowe, możliwość uzyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej).
 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dn. 20-04-2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z póżn. zm.) bezrobotny obowiązany jest zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku

 

Ilość odwiedzin: 54414
Nazwa dokumentu: Pośrednictwo Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kruk
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Kruk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2008-04-24 09:19:34
Data udostępnienia informacji: 2008-04-24 09:19:34
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-14 10:25:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner