logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
minus Informacja o wynikach naboru z dn. 30.08.2019r.
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE > Rejestry i Ewidencje

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku prowadzonych jest szereg ewidencji i rejestrów niezbędnych bieżącej pracy Urzędu tj:

 1. Ewidencja bezrobotnych i poszukujących pracy,
 2. Ewidencja ofert pracy,
 3. Ewidencja wydanych skierowań do prac subsydiowanych -
   • Rejestry wydanych skierowań w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych,
 4. Rejestr umów zawartych z pracodawcami w sprawie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych,
 5. Rejestry zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych,
 6. Rejestr wydanych decyzji,
 7. Rejest rozpatrywanych odwołań,
 8. Rejestr wydanych zaświadczeń dla celów opieki społecznej oraz w innych celach,
 9. Rejestr wpływających wniosków i wydanych zaswiadczeń do celów naliczenia kapitału początkowego.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w różnych formach tj:

 • jako wykaz lub spis spraw wpiętych chronologicznie do teczki lub segregatora,
 • elektronicznie w postaci bazy danych.

Informacje zawarte  w rejestrach i ewidencjach Urzędu mogą być udostepniane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Ilość odwiedzin: 13105
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Naumowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Naumowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2005-05-09 10:33:31
Data udostępnienia informacji: 2005-05-09 10:33:31
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20 14:48:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner