logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Sprawozdanie finansowe Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Sprzedaż zbędnych składników majątku
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 DOSTĘPNOŚĆ
plus Dostępność
minus Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)
minus Projekt Razem Przeciw Ograniczeniom - Współpraca zapewni Pracę (VI)
 NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
plus Nabory w 2020 roku
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 tys. zł
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


BEZROBOTNY W URZĘDZIE > Zaświadczenia-Kapitał początkowy

Osobom, które w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku w latach 1990 - 1998 pobierały zasiłek dla bezrobotnych (zasiłkek szkoleniowy) wystawiane są zaświadczenia  o okresach zarejestrowania i wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych w celu przedłożenia w ZUS do naliczenia kapitału początkowego.

Wydawanie zaswiadczeń odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego (Dz. U. Nr 72 poz. 846) oraz Kodeksem postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016 r. poz. 23 z późń. zm.)

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie - w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, parter pokój 1, lub w Sekretariacie III piętro pokój 301
  • przesłać faksem 85 747-38-61, 85 747-38-63
  • przesłać pocztą na adres Urzędu

 

Wystawione zaświadczenie może zainteresowany odebrać

  • osobiście w Urzędzie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym, parter pokój 1 lub
  • otrzymać pocztą na wskazany przez siebie adres.

Ilość odwiedzin: 19185
Nazwa dokumentu: Zaświadczenia-Kapitał początkowy
Osoba, która wytworzyła informację: Teresa Janda
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Janda
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2003-10-09 13:59:19
Data udostępnienia informacji: 2003-10-09 13:59:19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-24 14:16:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner