logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


PRACODAWCA W URZĘDZIE > PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w roku 2017 planuje sfinansować utworzenie 15 miejsc przygotowania zawodowego dorosłych, w tym:

  • 5 w ramach praktycznej nauki zawodu
    z wyjątkiem zawodów: fryzjer i kosmetyczka

oraz

  • 10 w ramach przyuczenia do pracy.

Na finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych w 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przeznaczy kwotę 250.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD) realizowane jest  bez nawiązania stosunku pracy z osobą skierowaną, na podstawie umowy w sprawie realizacji PZD zawieranej między starostą a pracodawcą lub miedzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

  • praktyczna nauka zawodu dorosłych umożliwiająca przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego, okres realizacji od 6 do 12 miesięcy,
  • przyuczenie do pracy dorosłych mające na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych; kończy się egzaminem sprawdzającym, okres realizacji od 3 do 6 miesięcy.

Zobowiązania pracodawcy, m.in.:

  • pracodawca zapewnia warunki umożliwiające nabycie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez Starostę,
  • na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Pomoc finansowa Urzędu (jest pomocą de minimis):

  • refundacja ze środków Funduszu Pracy wydatków (określonych wcześniej w umowie) poniesionych  na uczestnika, w wymiarze do 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu,
  • jednorazowa premia wypłacana pracodawcy ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych i zdaniu egzaminów przez jego uczestnika.

Nazwa dokumentu: PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Dudkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Dudkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Krysiuk
Data wytworzenia informacji: 2015-02-19 11:37:31
Data udostępnienia informacji: 2015-02-19 11:37:31
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-13 10:33:21

Wersja do wydruku...

corner   corner