logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Statystyki miesięczne

Miesiąc i rok Odwiedzin Wykres
czerwiec 2003 14
lipiec 2003 46
sierpień 2003 109
wrzesień 2003 1515
październik 2003 1142
listopad 2003 800
grudzień 2003 614
styczeń 2004 1053
luty 2004 890
marzec 2004 1376
kwiecień 2004 1372
maj 2004 1908
czerwiec 2004 2874
lipiec 2004 3829
sierpień 2004 3047
wrzesień 2004 2945
październik 2004 3319
listopad 2004 3613
grudzień 2004 2592
styczeń 2005 3966
luty 2005 4318
marzec 2005 3289
kwiecień 2005 3322
maj 2005 3439
czerwiec 2005 4191
lipiec 2005 4102
sierpień 2005 5204
wrzesień 2005 4657
październik 2005 7029
listopad 2005 9350
grudzień 2005 9365
styczeń 2006 12399
luty 2006 9170
marzec 2006 10464
kwiecień 2006 7964
maj 2006 9775
czerwiec 2006 12227
lipiec 2006 12800
sierpień 2006 17427
wrzesień 2006 17396
październik 2006 16527
listopad 2006 15764
grudzień 2006 15222
styczeń 2007 24636
luty 2007 18916
marzec 2007 15445
kwiecień 2007 12335
maj 2007 13736
czerwiec 2007 13357
lipiec 2007 16951
sierpień 2007 14832
wrzesień 2007 14423
październik 2007 15495
listopad 2007 17913
grudzień 2007 15833
styczeń 2008 22287
luty 2008 16781
marzec 2008 17918
kwiecień 2008 18924
maj 2008 20269
czerwiec 2008 18800
lipiec 2008 19452
sierpień 2008 5397
wrzesień 2008 11933
październik 2008 20042
listopad 2008 20076
grudzień 2008 16058
styczeń 2009 29105
luty 2009 31122
marzec 2009 33258
kwiecień 2009 22549
maj 2009 20942
czerwiec 2009 22995
lipiec 2009 25041
sierpień 2009 25994
wrzesień 2009 24766
październik 2009 33914
listopad 2009 29265
grudzień 2009 22631
styczeń 2010 32468
luty 2010 32083
marzec 2010 28108
kwiecień 2010 27942
maj 2010 25199
czerwiec 2010 22218
lipiec 2010 21527
sierpień 2010 23530
wrzesień 2010 19634
październik 2010 16961
listopad 2010 16657
grudzień 2010 12924
styczeń 2011 22436
luty 2011 17711
marzec 2011 17610
kwiecień 2011 12651
maj 2011 11130
czerwiec 2011 12518
lipiec 2011 11250
sierpień 2011 12190
wrzesień 2011 12144
październik 2011 12781
listopad 2011 16905
grudzień 2011 12037
styczeń 2012 22938
luty 2012 18919
marzec 2012 14757
kwiecień 2012 10364
maj 2012 11020
czerwiec 2012 10276
lipiec 2012 11836
sierpień 2012 11920
wrzesień 2012 10459
październik 2012 11017
listopad 2012 10496
grudzień 2012 8322
styczeń 2013 11548
luty 2013 10514
marzec 2013 11514
kwiecień 2013 10053
maj 2013 9603
czerwiec 2013 7530
lipiec 2013 8726
sierpień 2013 6697
wrzesień 2013 6887
październik 2013 7954
listopad 2013 11238
grudzień 2013 10806
styczeń 2014 8460
luty 2014 9018
marzec 2014 10270
kwiecień 2014 10295
maj 2014 18638
czerwiec 2014 36711
lipiec 2014 13168
sierpień 2014 13717
wrzesień 2014 20479
październik 2014 19884
listopad 2014 10757
grudzień 2014 6117
styczeń 2015 8978
luty 2015 6703
marzec 2015 11885
kwiecień 2015 9612
maj 2015 12396
czerwiec 2015 9871
lipiec 2015 10609
sierpień 2015 10901
wrzesień 2015 10150
październik 2015 8275
listopad 2015 4507
grudzień 2015 4210
styczeń 2016 8500
luty 2016 8031
marzec 2016 14129
kwiecień 2016 9000
maj 2016 12102
czerwiec 2016 14554
lipiec 2016 12717
sierpień 2016 10449
wrzesień 2016 8327
październik 2016 14249
listopad 2016 16024
grudzień 2016 10648
styczeń 2017 12795
luty 2017 12334
marzec 2017 21216
kwiecień 2017 11368
maj 2017 14499
czerwiec 2017 12743
lipiec 2017 12914
sierpień 2017 11061
wrzesień 2017 17009
październik 2017 18608
listopad 2017 22263
grudzień 2017 22332
styczeń 2018 19672
luty 2018 13282
marzec 2018 16661
kwiecień 2018 15154
maj 2018 18018
czerwiec 2018 11331
lipiec 2018 9527
sierpień 2018 18393
wrzesień 2018 21272
październik 2018 25915
listopad 2018 19495
grudzień 2018 23638
styczeń 2019 23176
luty 2019 25226
marzec 2019 15071
Sumaryczna ilość odwiedzin: 2581138

Statystyki dzienne - marzec 2019

Dzień Odwiedzin Wykres
1 869
2 632
3 662
4 822
5 717
6 771
7 780
8 911
9 825
10 736
11 1032
12 882
13 1107
14 889
15 907
16 927
17 713
18 889
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
corner   corner