logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
minus Statystyka w Urzędzie
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
plus Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy - 6.1.2 POKL
minus Projekt: "Program 30+"
plus PO WER
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (IV) RPOWP na lata 2014-2020 (2018r.)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
minus Informacja o wynikach naboru
minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY
minus Agencje pośrednictwa pracy
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
8 wrzesień 2003, poniedziałek 80
9 wrzesień 2003, wtorek 91
10 wrzesień 2003, środa 64
11 wrzesień 2003, czwartek 72
12 wrzesień 2003, piątek 18
14 wrzesień 2003, niedziela 6
15 wrzesień 2003, poniedziałek 20
16 wrzesień 2003, wtorek 14
17 wrzesień 2003, środa 106
18 wrzesień 2003, czwartek 15
19 wrzesień 2003, piątek 181
20 wrzesień 2003, sobota 1
21 wrzesień 2003, niedziela 1
6 wrzesień 2004, poniedziałek 97
7 wrzesień 2004, wtorek 176
8 wrzesień 2004, środa 74
9 wrzesień 2004, czwartek 83
10 wrzesień 2004, piątek 100
11 wrzesień 2004, sobota 105
12 wrzesień 2004, niedziela 104
13 wrzesień 2004, poniedziałek 97
14 wrzesień 2004, wtorek 105
15 wrzesień 2004, środa 90
16 wrzesień 2004, czwartek 135
17 wrzesień 2004, piątek 102
18 wrzesień 2004, sobota 10
19 wrzesień 2004, niedziela 11
12 wrzesień 2005, poniedziałek 160
13 wrzesień 2005, wtorek 232
14 wrzesień 2005, środa 135
15 wrzesień 2005, czwartek 267
16 wrzesień 2005, piątek 171
17 wrzesień 2005, sobota 60
18 wrzesień 2005, niedziela 82
19 wrzesień 2005, poniedziałek 142
20 wrzesień 2005, wtorek 170
21 wrzesień 2005, środa 101
22 wrzesień 2005, czwartek 169
23 wrzesień 2005, piątek 169
24 wrzesień 2005, sobota 109
25 wrzesień 2005, niedziela 45
11 wrzesień 2006, poniedziałek 725
12 wrzesień 2006, wtorek 776
13 wrzesień 2006, środa 607
14 wrzesień 2006, czwartek 697
15 wrzesień 2006, piątek 574
16 wrzesień 2006, sobota 303
17 wrzesień 2006, niedziela 301
18 wrzesień 2006, poniedziałek 679
19 wrzesień 2006, wtorek 793
20 wrzesień 2006, środa 722
21 wrzesień 2006, czwartek 746
22 wrzesień 2006, piątek 588
23 wrzesień 2006, sobota 245
24 wrzesień 2006, niedziela 200
10 wrzesień 2007, poniedziałek 581
11 wrzesień 2007, wtorek 697
12 wrzesień 2007, środa 685
13 wrzesień 2007, czwartek 658
14 wrzesień 2007, piątek 534
15 wrzesień 2007, sobota 258
16 wrzesień 2007, niedziela 221
17 wrzesień 2007, poniedziałek 654
18 wrzesień 2007, wtorek 604
19 wrzesień 2007, środa 574
20 wrzesień 2007, czwartek 583
21 wrzesień 2007, piątek 459
22 wrzesień 2007, sobota 292
23 wrzesień 2007, niedziela 221
12 wrzesień 2008, piątek 111
13 wrzesień 2008, sobota 319
14 wrzesień 2008, niedziela 357
15 wrzesień 2008, poniedziałek 883
16 wrzesień 2008, wtorek 668
17 wrzesień 2008, środa 1096
18 wrzesień 2008, czwartek 1085
19 wrzesień 2008, piątek 729
20 wrzesień 2008, sobota 249
21 wrzesień 2008, niedziela 415
7 wrzesień 2009, poniedziałek 1034
8 wrzesień 2009, wtorek 937
9 wrzesień 2009, środa 932
10 wrzesień 2009, czwartek 983
11 wrzesień 2009, piątek 629
12 wrzesień 2009, sobota 273
13 wrzesień 2009, niedziela 374
14 wrzesień 2009, poniedziałek 1102
15 wrzesień 2009, wtorek 755
16 wrzesień 2009, środa 1064
17 wrzesień 2009, czwartek 1101
18 wrzesień 2009, piątek 764
19 wrzesień 2009, sobota 250
20 wrzesień 2009, niedziela 299
13 wrzesień 2010, poniedziałek 872
14 wrzesień 2010, wtorek 713
15 wrzesień 2010, środa 713
16 wrzesień 2010, czwartek 696
17 wrzesień 2010, piątek 650
18 wrzesień 2010, sobota 332
19 wrzesień 2010, niedziela 380
20 wrzesień 2010, poniedziałek 777
21 wrzesień 2010, wtorek 955
22 wrzesień 2010, środa 649
23 wrzesień 2010, czwartek 816
24 wrzesień 2010, piątek 430
25 wrzesień 2010, sobota 250
26 wrzesień 2010, niedziela 309
12 wrzesień 2011, poniedziałek 431
13 wrzesień 2011, wtorek 504
14 wrzesień 2011, środa 600
15 wrzesień 2011, czwartek 518
16 wrzesień 2011, piątek 400
17 wrzesień 2011, sobota 224
18 wrzesień 2011, niedziela 206
19 wrzesień 2011, poniedziałek 440
20 wrzesień 2011, wtorek 510
21 wrzesień 2011, środa 513
22 wrzesień 2011, czwartek 399
23 wrzesień 2011, piątek 493
24 wrzesień 2011, sobota 214
25 wrzesień 2011, niedziela 240
10 wrzesień 2012, poniedziałek 362
11 wrzesień 2012, wtorek 286
12 wrzesień 2012, środa 441
13 wrzesień 2012, czwartek 489
14 wrzesień 2012, piątek 244
15 wrzesień 2012, sobota 197
16 wrzesień 2012, niedziela 316
17 wrzesień 2012, poniedziałek 318
18 wrzesień 2012, wtorek 385
19 wrzesień 2012, środa 479
20 wrzesień 2012, czwartek 271
21 wrzesień 2012, piątek 255
22 wrzesień 2012, sobota 193
23 wrzesień 2012, niedziela 308
9 wrzesień 2013, poniedziałek 302
10 wrzesień 2013, wtorek 332
11 wrzesień 2013, środa 270
12 wrzesień 2013, czwartek 215
13 wrzesień 2013, piątek 235
14 wrzesień 2013, sobota 135
15 wrzesień 2013, niedziela 142
16 wrzesień 2013, poniedziałek 165
17 wrzesień 2013, wtorek 295
18 wrzesień 2013, środa 265
19 wrzesień 2013, czwartek 305
20 wrzesień 2013, piątek 299
21 wrzesień 2013, sobota 189
22 wrzesień 2013, niedziela 123
8 wrzesień 2014, poniedziałek 253
9 wrzesień 2014, wtorek 742
10 wrzesień 2014, środa 689
11 wrzesień 2014, czwartek 489
12 wrzesień 2014, piątek 677
13 wrzesień 2014, sobota 628
14 wrzesień 2014, niedziela 671
15 wrzesień 2014, poniedziałek 1489
16 wrzesień 2014, wtorek 1159
17 wrzesień 2014, środa 123
18 wrzesień 2014, czwartek 160
19 wrzesień 2014, piątek 1363
20 wrzesień 2014, sobota 914
21 wrzesień 2014, niedziela 621
7 wrzesień 2015, poniedziałek 560
8 wrzesień 2015, wtorek 323
9 wrzesień 2015, środa 344
10 wrzesień 2015, czwartek 256
11 wrzesień 2015, piątek 417
12 wrzesień 2015, sobota 293
13 wrzesień 2015, niedziela 151
14 wrzesień 2015, poniedziałek 345
15 wrzesień 2015, wtorek 602
16 wrzesień 2015, środa 248
17 wrzesień 2015, czwartek 151
18 wrzesień 2015, piątek 280
19 wrzesień 2015, sobota 173
20 wrzesień 2015, niedziela 128
12 wrzesień 2016, poniedziałek 409
13 wrzesień 2016, wtorek 296
14 wrzesień 2016, środa 185
15 wrzesień 2016, czwartek 364
16 wrzesień 2016, piątek 174
17 wrzesień 2016, sobota 96
18 wrzesień 2016, niedziela 181
19 wrzesień 2016, poniedziałek 476
20 wrzesień 2016, wtorek 338
21 wrzesień 2016, środa 309
22 wrzesień 2016, czwartek 243
23 wrzesień 2016, piątek 396
24 wrzesień 2016, sobota 173
25 wrzesień 2016, niedziela 218
11 wrzesień 2017, poniedziałek 915
12 wrzesień 2017, wtorek 497
13 wrzesień 2017, środa 903
14 wrzesień 2017, czwartek 378
15 wrzesień 2017, piątek 492
16 wrzesień 2017, sobota 526
17 wrzesień 2017, niedziela 336
18 wrzesień 2017, poniedziałek 333
19 wrzesień 2017, wtorek 409
20 wrzesień 2017, środa 674
21 wrzesień 2017, czwartek 312
22 wrzesień 2017, piątek 618
23 wrzesień 2017, sobota 226
24 wrzesień 2017, niedziela 181
10 wrzesień 2018, poniedziałek 1086
11 wrzesień 2018, wtorek 950
12 wrzesień 2018, środa 927
13 wrzesień 2018, czwartek 877
14 wrzesień 2018, piątek 1007
15 wrzesień 2018, sobota 823
16 wrzesień 2018, niedziela 527
17 wrzesień 2018, poniedziałek 607
18 wrzesień 2018, wtorek 503
19 wrzesień 2018, środa 512
20 wrzesień 2018, czwartek 433
Sumaryczna ilość odwiedzin: 90565
corner   corner