logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 FILIA PUP W ŁAPACH
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
 DOSTĘP DO DZIENNIKÓW USTAW I MONITORÓW POLSKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
 AKTUALNOŚCI
plus Informacja o sytuacji na rynku pracy PUP w Białymstoku
 ELEKTRONICZNY URZĄD PODAWCZY
minus Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
 PROJEKTY Z EFS
minus Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (V) RPOWP na lata 2014-2020
minus Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (V)
 NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP
 ŚRODKI PFRON
minus Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 BEZROBOTNY W URZĘDZIE
minus Informacja i Rejestracja
plus Świadczenia -Zasiłki
minus Poradnictwo Zawodowe
minus Pośrednictwo Pracy
plus Szkolenia
minus Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
minus Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
plus Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
minus Zaświadczenia-Kapitał początkowy
 EURES
minus Sieć Eures
 PRACODAWCA W URZĘDZIE
plus Pośrednictwo Pracy
minus Szkolenia
minus PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
plus Refundacje
minus Staż
plus Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy lub bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną
plus Bony – Informacja dla Pracodawców
minus Dofinansowanie wyposażenia nowo otwartego Akademickiego Biura Karier
minus Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus USŁUGI SZKOLENIOWE
plus USŁUGI SPOŁECZNE
plus POZOSTAŁE USŁUGI
plus DOSTAWY
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO
 OFERTY PRACY
minus Oferty - PSZ
 POMOC PUBLICZNA
minus Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej
 ZAŁATWIANIE SPRAW
minus Załatwianie spraw
 KONTROLE
minus Kontrole
 REJESTRY, EWIDENCJE, DECYZJE
minus Rejestry i Ewidencje
minus Decyzje
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
8 marzec 2004, poniedziałek 48
9 marzec 2004, wtorek 48
10 marzec 2004, środa 55
11 marzec 2004, czwartek 88
12 marzec 2004, piątek 33
13 marzec 2004, sobota 7
14 marzec 2004, niedziela 3
15 marzec 2004, poniedziałek 29
16 marzec 2004, wtorek 17
17 marzec 2004, środa 22
18 marzec 2004, czwartek 87
19 marzec 2004, piątek 89
20 marzec 2004, sobota 5
21 marzec 2004, niedziela 11
14 marzec 2005, poniedziałek 137
15 marzec 2005, wtorek 131
16 marzec 2005, środa 153
17 marzec 2005, czwartek 130
18 marzec 2005, piątek 116
19 marzec 2005, sobota 69
20 marzec 2005, niedziela 64
21 marzec 2005, poniedziałek 114
22 marzec 2005, wtorek 106
23 marzec 2005, środa 130
24 marzec 2005, czwartek 97
25 marzec 2005, piątek 72
26 marzec 2005, sobota 29
27 marzec 2005, niedziela 43
13 marzec 2006, poniedziałek 492
14 marzec 2006, wtorek 346
15 marzec 2006, środa 381
16 marzec 2006, czwartek 394
17 marzec 2006, piątek 216
18 marzec 2006, sobota 74
19 marzec 2006, niedziela 177
20 marzec 2006, poniedziałek 381
21 marzec 2006, wtorek 383
22 marzec 2006, środa 716
23 marzec 2006, czwartek 598
24 marzec 2006, piątek 434
25 marzec 2006, sobota 179
26 marzec 2006, niedziela 257
12 marzec 2007, poniedziałek 768
13 marzec 2007, wtorek 557
14 marzec 2007, środa 612
15 marzec 2007, czwartek 488
16 marzec 2007, piątek 506
17 marzec 2007, sobota 243
18 marzec 2007, niedziela 228
19 marzec 2007, poniedziałek 714
20 marzec 2007, wtorek 677
21 marzec 2007, środa 596
22 marzec 2007, czwartek 589
23 marzec 2007, piątek 444
24 marzec 2007, sobota 175
25 marzec 2007, niedziela 205
10 marzec 2008, poniedziałek 733
11 marzec 2008, wtorek 763
12 marzec 2008, środa 687
13 marzec 2008, czwartek 621
14 marzec 2008, piątek 635
15 marzec 2008, sobota 299
16 marzec 2008, niedziela 328
17 marzec 2008, poniedziałek 763
18 marzec 2008, wtorek 659
19 marzec 2008, środa 715
20 marzec 2008, czwartek 456
21 marzec 2008, piątek 236
22 marzec 2008, sobota 249
23 marzec 2008, niedziela 175
9 marzec 2009, poniedziałek 1331
10 marzec 2009, wtorek 1646
11 marzec 2009, środa 1304
12 marzec 2009, czwartek 1345
13 marzec 2009, piątek 884
14 marzec 2009, sobota 297
15 marzec 2009, niedziela 494
16 marzec 2009, poniedziałek 1440
17 marzec 2009, wtorek 1271
18 marzec 2009, środa 1314
19 marzec 2009, czwartek 1263
20 marzec 2009, piątek 1048
21 marzec 2009, sobota 515
22 marzec 2009, niedziela 472
15 marzec 2010, poniedziałek 1298
16 marzec 2010, wtorek 1369
17 marzec 2010, środa 1223
18 marzec 2010, czwartek 1338
19 marzec 2010, piątek 829
20 marzec 2010, sobota 273
21 marzec 2010, niedziela 488
22 marzec 2010, poniedziałek 1047
23 marzec 2010, wtorek 946
24 marzec 2010, środa 949
25 marzec 2010, czwartek 667
26 marzec 2010, piątek 548
27 marzec 2010, sobota 242
28 marzec 2010, niedziela 379
14 marzec 2011, poniedziałek 835
15 marzec 2011, wtorek 648
16 marzec 2011, środa 642
17 marzec 2011, czwartek 713
18 marzec 2011, piątek 452
19 marzec 2011, sobota 204
20 marzec 2011, niedziela 263
21 marzec 2011, poniedziałek 938
22 marzec 2011, wtorek 598
23 marzec 2011, środa 629
24 marzec 2011, czwartek 639
25 marzec 2011, piątek 600
26 marzec 2011, sobota 279
27 marzec 2011, niedziela 346
12 marzec 2012, poniedziałek 835
13 marzec 2012, wtorek 545
14 marzec 2012, środa 592
15 marzec 2012, czwartek 570
16 marzec 2012, piątek 462
17 marzec 2012, sobota 252
18 marzec 2012, niedziela 273
19 marzec 2012, poniedziałek 529
20 marzec 2012, wtorek 506
21 marzec 2012, środa 510
22 marzec 2012, czwartek 395
23 marzec 2012, piątek 297
24 marzec 2012, sobota 118
25 marzec 2012, niedziela 257
11 marzec 2013, poniedziałek 429
12 marzec 2013, wtorek 457
13 marzec 2013, środa 405
14 marzec 2013, czwartek 331
15 marzec 2013, piątek 471
16 marzec 2013, sobota 301
17 marzec 2013, niedziela 252
18 marzec 2013, poniedziałek 420
19 marzec 2013, wtorek 334
20 marzec 2013, środa 420
21 marzec 2013, czwartek 436
22 marzec 2013, piątek 244
23 marzec 2013, sobota 378
24 marzec 2013, niedziela 285
10 marzec 2014, poniedziałek 218
11 marzec 2014, wtorek 497
12 marzec 2014, środa 341
13 marzec 2014, czwartek 385
14 marzec 2014, piątek 400
15 marzec 2014, sobota 153
16 marzec 2014, niedziela 200
17 marzec 2014, poniedziałek 453
18 marzec 2014, wtorek 358
19 marzec 2014, środa 372
20 marzec 2014, czwartek 570
21 marzec 2014, piątek 352
22 marzec 2014, sobota 236
23 marzec 2014, niedziela 243
9 marzec 2015, poniedziałek 408
10 marzec 2015, wtorek 254
11 marzec 2015, środa 436
12 marzec 2015, czwartek 338
13 marzec 2015, piątek 267
14 marzec 2015, sobota 386
15 marzec 2015, niedziela 437
16 marzec 2015, poniedziałek 391
17 marzec 2015, wtorek 364
18 marzec 2015, środa 970
19 marzec 2015, czwartek 2372
20 marzec 2015, piątek 255
21 marzec 2015, sobota 120
22 marzec 2015, niedziela 128
14 marzec 2016, poniedziałek 386
15 marzec 2016, wtorek 294
16 marzec 2016, środa 326
17 marzec 2016, czwartek 448
18 marzec 2016, piątek 784
19 marzec 2016, sobota 255
20 marzec 2016, niedziela 271
21 marzec 2016, poniedziałek 793
22 marzec 2016, wtorek 759
23 marzec 2016, środa 581
24 marzec 2016, czwartek 660
25 marzec 2016, piątek 261
26 marzec 2016, sobota 93
27 marzec 2016, niedziela 302
13 marzec 2017, poniedziałek 542
14 marzec 2017, wtorek 281
15 marzec 2017, środa 410
16 marzec 2017, czwartek 247
17 marzec 2017, piątek 493
18 marzec 2017, sobota 256
19 marzec 2017, niedziela 330
20 marzec 2017, poniedziałek 388
21 marzec 2017, wtorek 395
22 marzec 2017, środa 424
23 marzec 2017, czwartek 498
24 marzec 2017, piątek 323
25 marzec 2017, sobota 223
26 marzec 2017, niedziela 306
12 marzec 2018, poniedziałek 413
13 marzec 2018, wtorek 417
14 marzec 2018, środa 365
15 marzec 2018, czwartek 390
16 marzec 2018, piątek 380
17 marzec 2018, sobota 307
18 marzec 2018, niedziela 288
19 marzec 2018, poniedziałek 234
20 marzec 2018, wtorek 3434
21 marzec 2018, środa 1015
22 marzec 2018, czwartek 833
23 marzec 2018, piątek 1045
24 marzec 2018, sobota 520
25 marzec 2018, niedziela 188
11 marzec 2019, poniedziałek 1032
12 marzec 2019, wtorek 882
13 marzec 2019, środa 1107
14 marzec 2019, czwartek 889
15 marzec 2019, piątek 907
16 marzec 2019, sobota 927
17 marzec 2019, niedziela 713
18 marzec 2019, poniedziałek 915
Sumaryczna ilość odwiedzin: 106826
corner   corner